WASP COMMUNICATION – EN DEL AV BONNIER NEWS BRAND STUDIO

Unik digital plattform

Vi har utvecklat en responsiv digital plattform som på ett unikt sätt går att använda mot både befintliga och nya kunder – samtidigt.

Användningsområden

Befintliga
kunder

Mot befintliga kunder marknadsförs innehållet via våra uppdragsgivares egen hemsida, digitala nyhetsbrev, sociala medier och sökordsoptimering.

Nya
kunder

Mot nya kunder marknadsförs samma innehåll via native advertising i Bonnier News digitala kanaler eller i andra mediakanaler.

Ökad
försäljning

Den digitala plattformen har en integrerad e-shoplösning vilket gör att vi tar läsaren från inspiration till handling på rekordkort tid. Det här bidrar till en ökad försäljning på både kort och lång sikt.

Bas till en
kundtidning

Innehållet på plattformen kan även utgöra basen i en kundtidning som kan distribueras i egen eller köpt media.

Redaktionell
marknadsföring

Med hjälp av vår digitala plattform kan du på ett enkelt, attraktivt och effektivt sätt marknadsföra er verksamhet redaktionellt.

Se relaterade nyheter