WASP COMMUNICATION – EN DEL AV BONNIER NEWS BRAND STUDIO

341 000 svenskar läste om Docrates Cancersjukhus

Finska Docrates Cancersjukhus är ett av Europas ledande sjukhus inom cancervård.
Med hjälp av native advertising har sjukhuset med stor framgång marknadsfört sin verksamhet på den svenska marknaden.

– Resultatet blev mycket bra! Vi skulle aldrig ha uppnått samma varumärkeskännedom och direkt försäljning med en traditionell kampanj, säger Pauliina Lajunen, marknadförings- och kommunikationsdirektör på Docrates.
Nya direktiv gör det möjligt för svenskar och andra EU-medborgare att få ersättning för vård i andra EU-länder.
Det är dock få som känner till hur det två år gamla regelverket fungerar.
Därför drog Docrates, som ligger i Helsingfors i Finland, igång en omfattande marknadsföringskampanj i Sverige.
Med hjälp av PR-byrån Effektiva Media och Expressens contentbyrå Wasp Communication utvecklades en redaktionell kampanjsajt vars innehåll under sju månader marknadsförts i Expressens digitala kanaler.

Kända svenskar berättar
På kampanjsajten har man kunnat läsa om det mesta som rör prostata- och bröstcancer: Hur man upptäcker och undviker sjukdomarna, vilka möjligheter till behandling som finns, vilken forskning som bedrivs med mera.
Kända och okända svenskar har berättat om hur de drabbats av cancer och deras kamp för att övervinna sjukdomen. Läsarna har vid ett flertal tillfällen även fått chansen att chatta med Docrates experter inom cancervård.– Vi har lärt oss mycket om svensk cancersjukvård under produktionens gång samt vilka ämnen inom området som svenskar är intresserade av. Vi har även fått mer kunskap om Försäkringskassans processer vilket gör att vi nu kan ge våra patienter bättre råd, berättar Pauliina Lajunen.

Stor uppmärksamhet
Sajten och dess innehåll har väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och i Finland.

• Under kampanjperioden januari till september i år tog 341 000 svenskar del av innehållet.
• Under kampanjens fyra första månader fick Docrates fler svenska patienter än under hela 2014.
• Under samma period tredubblades besöksantalet på Docrates svenska sajt.
• Finska TV-kanalen Yle gjorde i september i år två längre reportage om Docrates verksamhet och sjukhusets nya sätt att marknadsföra sig i Sverige.

– Det är oerhört glädjande att så många svenskar nu vet mer om våra vanligaste cancersjukdomar samt vilken högkvalitativ vård som erbjuds knappt en timmes flygresa från Sverige. Det här visar ännu en gång styrkan i redaktionell marknadsföring, säger Jonas Nilsson, vd för Wasp Communication.

Relaterade nyheter