WASP COMMUNICATION – EN DEL AV BONNIER NEWS BRAND STUDIO

Kommunikationspaket till Expressen Magasin

Expressen Magasin utvecklar sitt digitala erbjudande på alla fronter. Det är huvudbudskapet i det kommunikationspaket som Wasp Communication producerat.

– Vi vill visa alla våra annonskunder att vi tänker bli lika framgångsrika digitalt som vi är i print, säger Anna-Clara Welander, chef för Expressen Magasin.

Expressen Magasin producerar i år över 60 titlar som trycks i sammanlagt 24 miljoner exemplar. Det senaste året har dock ett stort fokus legat på att utveckla det digitala erbjudandet – ett flertal nya sajter och appar har lanserats eller är på gång att lanseras.

Wasp Communication fick uppdraget att marknadsföra hela verksamheten. Resultatet blev ett 68-sidigt magasin, en film och en presentation.

– Vi använder alla plattformar för att visa vilken fantastisk värld som Expressen Magasin erbjuder. Ur ett annonsörsperspektiv kan du snart nå alla målgrupper på samtliga plattformar, säger Petter Jennervall, projektledare och redaktör på Wasp Communication.

Magasinet kommer i första hand att distribueras till mediebyråer samt befintliga och potentiella annonsörer. Filmen och presentationen ska framför allt användas av Expressens säljare.

– Vi vill ge säljkåren olika verktyg för olika säljsammanhang. Budskapet – Välkommen till vår fantastiska värld! – och det visuella uttrycket är dock gemensamt i alla kanaler, säger Petter Jennervall som ansvarat för produktionen tillsammans med Per Lilja, AD på Wasp Communication.

 

För mer info, kontakta:
Petter Jennervall, projektledare Wasp Communication
Tel: 072-237 83 44

Anna-Clara Welander, chef för Expressen Magasin
Tel: 070-538 36 542

Relaterade nyheter