WASP COMMUNICATION – EN DEL AV BONNIER NEWS BRAND STUDIO

Sociala medier

Sociala medier är utmärkta kanaler för att nå nya och befintliga kunder med ett engagerande innehåll.

Nära 7 av 10 svenskar använder i dag Facebook, och 4 av 10 svenskar är användare av Instagram.

Vi vet att bra berättelser och inspirerande läsning skapar engagemang. Genom att läsa våra artiklar ökar både besökarens kännedom om ett specifikt ämne och köpintention.

De flesta företag har också konton i sociala medier, men få vet hur dessa kanaler ska användas för att nå full effekt.

Vi på Wasp Communication är experter på sociala medier och skräddarsyr material utifrån era önskemål. Det kan handla om redaktionell marknadsföring av produkter eller tjänster, opinionsbildning eller att skapa en debatt kring ett ämne – oavsett vad du vill uppnå med din kampanj kan vi hjälpa dig.

Med hjälp av bra storytelling skapar vi inspirerande innehåll, utvecklar koncept och engagerar den målgrupp du vill nå ut till.

Detta kan vi göra:

Strategi

Vi erbjuder strategisk kompetens, konceptutveckling och kan hjälpa till med rådgivning kring sociala medier

Annonsering

Utformningen på annonserna anpassas efter kampanjens mål och kan styras mot exempelvis geografisk plats, intressen, kön och ålder. Vi tar fram ta fram annonser, bilder, texter, målgruppsanalyser och optimerar dagligen kampanjen.

Analys

Vår nativannonsering och analyser tillsammans med Facebooks egen optimering gör att vi kan nå en relevant målgrupp utifrån dina specifika önskemål

Skaffa nya konton eller arbeta med befintliga

Vi kan bygga upp en ny Facebooksida eller ett Instagramkonto och kontinuerligt fylla detta med relevant innehåll som väcker intresse och skapar engagemang.
Vi kan också arbeta med att förbättra, uppdatera och annonsera i befintliga Facebook- och Instagramkonton.

Relaterade nyheter