WASP COMMUNICATION – EN DEL AV BONNIER NEWS BRAND STUDIO

Webb-TV

Tv som media är överlägset på att förmedla känslor och ett starkt alternativ om du verkligen vill lämna avtryck hos din målgrupp.

Den rörliga bilden har aldrig varit så populär, tillgänglig och omfångsrik som nu. I takt med att tekniken utvecklas upptäcker allt fler hur enkelt det är att se rörlig bild via datorer, läsplattor och smartphones.
Vi har lång erfarenhet av att producera filmer i mängder av olika former.

• Filmer som inspirerar och instruerar.
• Filmer som berättar och berör.
• Filmer som sänds live.

Vi har ett brett kontaktnät inom tv-branschen vilket gör att vi kan åta oss alla typer av produktionsuppdrag.

Detta kan vi göra

Koncept

Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och målgrupp när vi tar fram ett tv-koncept. Vi vet att ett gediget förarbete är grunden för en lönsam investering i rörlig bild och att varje kund har sina unika förutsättningar.

Produktion

Vi har erfarenhet av att lösa alla typer av tv-produktion oavsett om det handlar om ditt interna företagsevent eller underhållning på någon av de stora tv-kanalerna. Live eller inspelat? Studio eller on location? Vi hanterar alla typer av produktion och kan leverera alla delar i produktionskedjan.

Distribution

En nyckel för att nå maximal avkastning på din tv-investering är en distribution som är anpassad till dina målsättningar. Vi kan hjälpa dig att nå såväl den publika bredden som den interna spetsen där rätt distributionslösning är en viktig del i helhetskonceptet.

Relaterade nyheter